Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η (προστασία α΄ κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών)

06 Ιανουαρίου 2022

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την υπ’αριθ. 1/5.1.2022 Συνεδρίασή του, κατόπιν της από 30.12.2021 απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποφάσισε αμόφωνα την παρά-ταση της αποχής όλων των δικηγόρων μέχρι και την 28.2.2022 από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών, σύμφωνα με το ειδικότερο πλαίσιο, το οποίο έχει καθορισθεί κατά την υπ’αριθ. 123/2021 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Ι.

Ιωάννινα 6 Ιανουαρίου 2022

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

     Χριστίνα Τσέτσου                                  Χρήστος  Αντωνίου

 

Συνημμένα αρχεία:
Ανακοίνωση 6.1.2022 Ανακοίνωση 6.1.2022 Μέγεθος αρχείου: 13 KB