Ανακοινώσεις

ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 28.11.2019 ΛΟΓΩ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

27 November 2019 ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 28.11.2019 ΛΟΓΩ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, σε έκτακτη συνεδρίασή του στις 27.11.2019, αποφάσισε την καθολική αποχή των δικηγόρων Ιωαννίνων από τα όλα τα καθήκοντά τους (και έρευνα / κατάθεση σε υποθηκοφυλακεία, κτηματολόγιο & κτηματογράφηση) την Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019εκφράζοντας την αντίθεσή του στην υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης.

Επιτροπή Αδειών : κ.κ. Μάριος Γιαννέτας, Παναγιώτης Σακκάς, Παναγιώτης Ζάκκας 

Το πλαίσιο αδειών κατά την ημέρα της αποχής έχει ως εξής:

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ

Αντιρρήσεις (Διοικητικά)

παράσταση σε επιτροπές  (δασικές – αποκεντρωμένης κ.λπ.)

Αυτόφωρα (κρατούμενοι)

Κρατούμενοι (προσωρινώς ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης) 

Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ

Επιτρέπονται κατάθεση τελευταίας ημέρας προτάσεων προσθηκών (100 ημερών), κατάθεση αγωγών, διαταγών πληρωμής, ανακοπής, ενδίκων μέσων.

Συζήτηση προσωρινών διαταγών και αιτήσεων αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών, παράσταση σε ένορκες βεβαιώσεις μετά από κλήση για δικαστική χρήση.

Αναβολές:

Για τη διευκόλυνση όλων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση να προβαίνουν αμελλητί με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Ιωάννινα, 27 Νοεμβρίου 2019

 Η πρόεδρος

Μαρία Κ. Νάκα

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 14 KB