Ανακοινώσεις

Αναστολή έως 08-02-2021 με ειδικές εξαιρέσεις

16 Ιανουαρίου 2021 Αναστολή έως 08-02-2021 με ειδικές εξαιρέσεις

Επισυνάπτεται

Α. χρονοδιάγραμμα όλων των διαστημάτων αναστολής των προθεσμιών και παραγραφών με τις επιμέρους διατάξεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων από 13.3.2020 έως 25.1.2021.

Β. βοηθητικό κείμενο για την αναστολή των προθεσμιών των άρθρων 215, 237, 238 ΚΠολΔ (νέας τακτικής) για την αναφορά στην κατάθεση προτάσεων, προσθηκών και λοιπών βοηθημάτων και δικογράφων σχετικών με τα άρθρα για τον μη συνυπολογισμό του διαστήματος από 29.10.2020 έως και 16.11.2020 στις προθεσμίες αυτές για τα δικαστήρια της ΠΕ Ιωαννίνων.     

 

Συνημμένα αρχεία:
Χρονοδιάγραμμα αναστολής προθεσμιών και παραγραφών από 13.3.2020 έως 25.1.2021 Χρονοδιάγραμμα αναστολής προθεσμιών και παραγραφών από 13.3.2020 έως 25.1.2021 Μέγεθος αρχείου: 27 KB
Ανακοίνωση κείμενο για αναστολή νέας τακτικής για ΠΕ Ιωαννίνων από 29.10.2020 έως και 16.11.2020 Ανακοίνωση κείμενο για αναστολή νέας τακτικής για ΠΕ Ιωαννίνων από 29.10.2020 έως και 16.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 17 KB