Ανακοινώσεις

Αποφάσεις λειτουργίας και αναστολής από 13.3.2020 έως 31.3.2021.

26 Δεκεμβρίου 2021 Αποφάσεις λειτουργίας και αναστολής από 13.3.2020 έως 31.3.2021.

Επισυνάπτεται

Α. χρονοδιάγραμμα όλων των διαστημάτων αναστολής των προθεσμιών και παραγραφών με τις επιμέρους διατάξεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων από 13.3.2020 έως 31.12.2021.

Β. Βοηθητικό ειδικό κείμενο για την αναστολή των προθεσμιών των άρθρων 215, 237, 238 ΚΠολΔ (νέας τακτικής) για την αναφορά στην κατάθεση προτάσεων, προσθηκών και λοιπών βοηθημάτων και δικογράφων σχετικών με τα άρθρα για τον μη συνυπολογισμό του διαστήματος από 29.10.2020 έως και 16.11.2020 στις προθεσμίες αυτές για τα δικαστήρια της ΠΕ Ιωαννίνων.     

 

Συνημμένα αρχεία:
Χρονοδιάγραμμα αναστολής προθεσμιών και παραγραφών από 13.3.2020 έως 31.12.2021 Χρονοδιάγραμμα αναστολής προθεσμιών και παραγραφών από 13.3.2020 έως 31.12.2021 Μέγεθος αρχείου: 48 KB
Κείμενο για αναστολή προθεσμιών νέας τακτικής από 29.10.2020 έως 16.11.2020 Κείμενο για αναστολή προθεσμιών νέας τακτικής από 29.10.2020 έως 16.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 17 KB