Ανακοινώσεις

ΦΕΚ Β 1/2.1.2021 Αναστολή προθεσμιών και εργασιών δικαστηρίων έως 11 Ιανουαρίου 2021 - Πράξεις Προέδρων Δικαστηρίων για λειτουργία

04 Ιανουαρίου 2021 ΦΕΚ Β 1/2.1.2021 Αναστολή προθεσμιών και εργασιών δικαστηρίων έως 11 Ιανουαρίου 2021 - Πράξεις Προέδρων Δικαστηρίων για λειτουργία

Με την επισυναπτόμενη Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2 (ΦΕΚ Β 1/2.1.2021) ορίζονται «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως τη Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» .

Επισυνάπτονται :

Η ΠΡΑΞΗ 1/3.1.2021 του κ. Προέδρου Πρωτοδικών για τη λειτουργία του Πρωτοδικείου έως 11.1.2021 ώρα 06:00 .

Η ΠΡΑΞΗ 1/4.1.2021 της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο για τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου από την Κυριακή 3.1.2021 έως τη Δευτέρα, 11.1.2021 και ώρα 06:00.

Η 1/4.1.2021 ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων ότι από την 4-1-2021 και μέχρι την 31-3-2021, η συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, θα διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 161 του ν. 4764/2020.               

 

Συνημμένα αρχεία:
ΦΕΚ Β 1/2.1.2021 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 11.1.2021 ΦΕΚ Β 1/2.1.2021 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 11.1.2021 Μέγεθος αρχείου: 652 KB
Πράξη 1/2021 Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων Πράξη 1/2021 Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων Μέγεθος αρχείου: 241 KB
Πράξη 1/2021 Ειρηνοδικείου για λειτουργία έως 11.1.2021 Πράξη 1/2021 Ειρηνοδικείου για λειτουργία έως 11.1.2021 Μέγεθος αρχείου: 49 KB
Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου 1/2021 για προσημειώσεις εξαλείψεις Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου 1/2021 για προσημειώσεις εξαλείψεις Μέγεθος αρχείου: 18 KB
ΝΟΜΟΣ 4674/2020 ΦΕΚ 256Α/2020 ΝΟΜΟΣ 4674/2020 ΦΕΚ 256Α/2020 Μέγεθος αρχείου: 2.95 MB