Ανακοινώσεις

ΦΕΚ Β 186/23.1.2021 Αναστολή προθεσμιών και εργασιών δικαστηρίων έως 1 Φεβρουαρίου 2021 - Πράξεις Προέδρων Δικαστηρίων για λειτουργία

28 Ιανουαρίου 2021 ΦΕΚ Β 186/23.1.2021 Αναστολή προθεσμιών και εργασιών δικαστηρίων έως 1 Φεβρουαρίου 2021 - Πράξεις Προέδρων Δικαστηρίων για λειτουργία

Με την επισυναπτόμενη Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 4992 (ΦΕΚ Β 186/23.1.2021) ορίζονται «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως τη Δευτέρα, 1η  Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» 

Επισυνάπτονται :

1. Η αριθμ. 52/23.1.2021 Πράξης του Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων για τη λειτουργία των δικαστηρίων έως 1.2.2021 ώρα 06:00 π.μ. 

2. H υπ' αριθμ. 17/25-1-2021 πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων έως τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

3.  Η υπ' αριθμ. 13/25.1.2021 πράξη της Προέδρου Εφετών αναστολής εργασιών για το χρονικό διάστημα  από 25.1 έως και 1.2.2021.

4. H υπ' αριθμ. 55/28.1.2021 ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων για έναρξη των δηλώσεων αποποίησης κληρονομίας από τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 . 

 

Μέχρι 25.1.2021 ίσχυαν : 

Η υπ΄ αριθμ. 6/16.1.2021 Πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων για τη λειτουργία των δικαστηρίων έως 25.1.2021 ώρα 06:00 π.μ.  

Η υπ' αριθμ. 10/18.1.2021 Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων για τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου έως 25.1.2021 ώρα 06:00 π.μ.  

Η υπ' αριθμ. 9/18.1.2021 Πράξη της Προέδρου Εφετών Ιωαννίνων  για τη λειτουργία των δικαστηρίων έως 25.1.2021  ώρα 06:00 π.μ.  

Μπορείτε να τις βρείτε σε παλιότερη ανάρτηση από 19.1.2021. 

Συνημμένα αρχεία:
ΦΕΚ Β 186/23.1.2021 ΑΝΑΣΤΟΛΗ έως 1.2.2021 ΦΕΚ Β 186/23.1.2021 ΑΝΑΣΤΟΛΗ έως 1.2.2021 Μέγεθος αρχείου: 746 KB
Πράξη 52/23.1.2021 Προέδρου Πρωτοδικών για λειτουργία έως 1.2.2021 Πράξη 52/23.1.2021 Προέδρου Πρωτοδικών για λειτουργία έως 1.2.2021 Μέγεθος αρχείου: 151 KB
Πράξη 17/25.1.2021 Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων για λειτουργία έως 1.2.2021 Πράξη 17/25.1.2021 Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων για λειτουργία έως 1.2.2021 Μέγεθος αρχείου: 31 KB
13/25.1.2021 Πράξη Εφετείου για αναστολή έως 1.2.2021 13/25.1.2021 Πράξη Εφετείου για αναστολή έως 1.2.2021 Μέγεθος αρχείου: 565 KB
55/28.1.2021 ανακοίνωση έναρξης αποποιήσεων κληρονομιάς 55/28.1.2021 ανακοίνωση έναρξης αποποιήσεων κληρονομιάς Μέγεθος αρχείου: 18 KB