Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

59η Δ.Σ.Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη

29 October 2019 59η Δ.Σ.Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 59η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30.10.2019 ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ώρα συνεδρίασης 20:00)

 

1.- Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης

2.- Εξουσιοδότηση προς την Πρόεδρο και τη λογίστρια του Συλλόγου για την καταχώριση του ΝΠΔΔ στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων δυνάμει του Ν.4557/2018 και της αριθμ. 67343ΕΞ2019 υπουργικής απόφασης.

3.- Επιχορήγηση του Συλλόγου Γονέων ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ για τη συνδιοργάνωση συναυλίας προς ενίσχυση των δράσεων του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

4.- Ενημέρωση για τη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων στη Λάρισα 1-3/11/2019

5.- Αναφορά – διαμαρτυρία για την αλλαγή της αρμοδιότητας στα Διοικητικά Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης σε αιτήσεις ακυρώσεως κατά των αποφάσεων των επιτροπών προσφυγών

6.- Ορισμός εκπροσώπου στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Ηπείρου. 

7.- Έκδοση Ημερολογίου ΔΣΙ ετών 2020 -2021

8.- Ενημέρωση για την πρωτοβουλία μαζί για το παιδί  σχετικά με την παιδική κακοποίηση

9.- Ενημέρωση για το Αριθμ.Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/649/οικ.36805/23.10.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη «Διαγραφή  Δικηγορικών  Συλλόγων  από  το  Μητρώο  Ανθρώπινου Δυναμικού  Ελληνικού  Δημοσίου – Μη  υποχρέωση  αναγραφής  βεβαίωσης πρόσληψης και αποχώρησης του Ν.3943/2011.

10.- Αιτήσεις εγγραφής, τρέχοντα 

Ιωάννινα, 29.10.2019

Η Πρόεδρος

Μαρία Κυρ. Νάκα

Κοινοποίηση προς κ.κ. συμβούλους ​​        

κ. Γιαννέτα Μάριο

κ. Ζάκκα Παναγιώτη 

κ. Κατσάνο Αλέξανδρο 

κ. Μητρογιάννη Κλεοπάτρα 

κ. Πανταζή Ανδρονίκη 

κ. Σακκά Παναγιώτη

κ. Τζοβάρα Αγγελική 

κ. Τριανταφύλλου Θεόδωρο 

κ. Τσέτσου Χριστίνα 

κ. Υφαντή Απόστολο

 

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 13 KB