Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

85η Δ.Σ. Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη

24 Απριλίου 2020 85η Δ.Σ. Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη

85η Δ.Σ. Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη 24.4.2020

Λόγω μη έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης για την επαναλειτουργία των δικαστηρίων,η συνεδρίασε διέκοψε τη συζήτηση του 2ου θέματος. 

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 12 KB