Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (συμμετοχή στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006)

06 Ιανουαρίου 2022

 

Όσοι συνάδελφοι, με δεκαετή (10ετη) τουλάχιστον δικηγορική θητεία, ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως μέλη στην Ειδική Επιτροπή του άρ-θρου 152 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), καλούνται να το δηλώσουν υποβάλοντας σχετική αίτηση ενδιαφέροντος μέχρι και την Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2022, στη Γραμματεία του Συλλόγου. Σε περίπτωση, που υπάρξουν περισσότερες αιτήσεις ενδιαφέροντος από τις προβλεπόμενες θέσεις, θα διενεργηθεί κλήρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Ι.

Ιωάννινα 6 Ιανουαρίου 2022

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

     Χριστίνα Τσέτσου                                  Χρήστος  Αντωνίου

Συνημμένα αρχεία:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μέγεθος αρχείου: 13 KB