Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.

31 Ιανουαρίου 2020 ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.

Καλούνται όσοι δικηγόροι διαθέτουν δωδεκαετή επαγγελματική εμπειρία ή οκταετή εμπειρία, εφόσον διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό αντικείμενο σε αντικείμενο σχετικό με το δίκαιο του περιβάλλοντος ή το χωροταξικό ή περιβαλλοντικό δίκαιο, να υποβάλλουν έως τη Δευτέρα, 10.2.2020 και ώρα 14:30 στη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου αίτηση εγγραφής στο ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.).

Ειδικότερα: Μετά από τη διαδικασία αυτή το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων θα καταθέσει γνώμη προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ώστε να συσταθεί και τηρείται ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  Σύμφωνα με το συνημμένο άρθρο 20 του Ν. 4495/2017, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, από αυτό το ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ θα επιλέγεται με κλήρωση και θα συμμετέχει στο Συμβούλιο, αν διαπιστωθεί αδυναμία συμμετοχής του πάρεδρου του γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) της περιφερειακής ενότητας του Συμβουλίου.

Η θητεία των μελών είναι διετής.

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 476 KB
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 15 KB