Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΘΕΣΗΣ

21 Ιουνίου 2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΘΕΣΗΣ

Για την πλήρωση 2 θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου 

Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ανακοινώνει την έναρξη στις 18.06.2020 της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας και λήξη στις 27.07.2020 στην αριθμ.οικ.89086/05.06.2020 (Α.Δ.Α.: Ψ6Θ2ΟΡ1Φ-ΠΕΚ) προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθώς την  Τετάρτη 17/6/2020 δημοσιεύθηκε στις Εφημερίδες της Πάτρας, ΓΝΩΜΗ και ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, περίληψη της ως άνω προκήρυξης. 

Η παρούσα να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (http://www.apd-depin.gov.gr ).

Πάτρα,     18.06.2020

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

 

Συνημμένα αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 3.08 MB
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 3.18 MB
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 279 KB
Κατεβάστε το αρχείο Κατεβάστε το αρχείο Μέγεθος αρχείου: 281 KB
Ανακοίνωση έναρξης προθεσμίας Ανακοίνωση έναρξης προθεσμίας Μέγεθος αρχείου: 63 KB