Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

Συγκρότηση επιτροπής ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ στην Π.Ε. Ιωαννίνων

16 Ιουνίου 2020 Συγκρότηση επιτροπής ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ στην Π.Ε. Ιωαννίνων

Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη γραμματεία του ΔΣΙ  μέχρι τις 23.6.2020 και ώρα 14:30

Συνημμένα αρχεία:
ΠΔ 284/1988 περί Δημοσίων Κτημάτων ΠΔ 284/1988 περί Δημοσίων Κτημάτων Μέγεθος αρχείου: 114 KB
Πρόσκληση Κτηματικής Υπηρεσίας 16.6.2020 Πρόσκληση Κτηματικής Υπηρεσίας 16.6.2020 Μέγεθος αρχείου: 418 KB