Προκηρύξεις Θέσεων - Προγράμματα

Προκήρυξη μίας (1) θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον Δήμο Ερύμανθου Αχαΐας

22 Δεκεμβρίου 2020 Προκήρυξη μίας (1) θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον Δήμο Ερύμανθου Αχαΐας

Επισυνάπτεται η από 21.12.2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Δήμου Ερύμανθου Π.Ε. Αχαϊας  για πρόσληψη ενός (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ με έμμισθη εντολή, αορίστου χρόνου και με πάγια αντιμισθία.   

Συνημμένα αρχεία:
Προκήρυξη 1 θέση δικηγόρου Δήμου Ερύμανθου Αχαίας Προκήρυξη 1 θέση δικηγόρου Δήμου Ερύμανθου Αχαίας Μέγεθος αρχείου: 1.42 MB