Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Πρωτοδικείο Ιωαννίνων 3 Πράξεις οίκοθεν επαναπροσδιορισμού 3 ματαιωθεισών υποθέσεων κατά προτίμηση λόγω αναστολής

29 Απριλίου 2021 Πρωτοδικείο Ιωαννίνων 3 Πράξεις οίκοθεν επαναπροσδιορισμού 3 ματαιωθεισών υποθέσεων κατά προτίμηση λόγω αναστολής
Επισυνάπτονται : 
Οι πράξεις υπ' αριθμόν 256, 257 και 258 της 19.4.2021 του κ. Προέδρου Πρωτοδικών με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό 3 ματαιωθεισών υποθέσεων κατά προτίμηση για τη δικάσιμο της 19.5.2021 και της 2.6.2021.
 Αναμένονται οι Πράξεις του κ. Προέδρου και οίκοθεν επαναπροσδιορισμό όλων των υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά την περίοδο της αναστολής από 1.1.2021.-
 
 
Συνημμένα αρχεία:
256/19.4.2021 Πράξη οίκοθεν επαναπροσδιορισμού 1 ειδικής διαδικασίας 256/19.4.2021 Πράξη οίκοθεν επαναπροσδιορισμού 1 ειδικής διαδικασίας Μέγεθος αρχείου: 13 KB
257/19.4.2021 Πράξη οίκοθεν επαναπροσδιορισμού 1 ειδικής διαδικασίας 257/19.4.2021 Πράξη οίκοθεν επαναπροσδιορισμού 1 ειδικής διαδικασίας Μέγεθος αρχείου: 13 KB
258/19.4.2021 Πράξη οίκοθεν επαναπροσδιορισμού εκουσίας 258/19.4.2021 Πράξη οίκοθεν επαναπροσδιορισμού εκουσίας Μέγεθος αρχείου: 13 KB