Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων Δικάσιμος 9.10.2020 ανακοίνωση για διαδικασία προεκφώνησης και συζήτησης

08 Οκτωβρίου 2020 Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων Δικάσιμος 9.10.2020 ανακοίνωση για διαδικασία προεκφώνησης και συζήτησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων

Αφού λήφθηκε υπόψη το άρθρο 74 παρ. 4  του ν. 4690/2020 , σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στις αίθουσες των ακροατηρίων του Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων, επιτρέπεται πλέον η είσοδος 23 ατόμων περίπου, σας ενημερώνουμε ότι, προς αποφυγή συνωστισμού, οι υποθέσεις της δικασίμου της 9-10-2020, θα εκδικαστούν ως εξής:

 

  1. Στις 9:00 π.μ. θα λάβει χώρα η προεκφώνηση των υποθέσεων της ρύθμισης οφειλών στην αίθουσα του ακροατηρίου του Εφετείου Ιωαννίνων, όπου και θα εκδικαστούν οι εν λόγω υποθέσεις. Εν προκειμένω θα προηγηθούν τα αιτήματα αναβολής, οι παραιτήσεις δικογράφων, εν συνεχεία θα συζητηθούν οι υποθέσεις στις οποίες δεν θα εξετασθούν μάρτυρες. Οι υποθέσεις στις οποίες θα εξετασθούν μάρτυρες θα διανεμηθούν μεταξύ δύο συναδέλφων οι οποίοι θα δικάσουν στο ακροατήριο του Εφετείου Ιωαννίνων. Η συζήτηση των υποθέσεων αυτών θα γίνεται ανά 20λεπτο και με σειρά πινακίου.

 

Β. Επίσης στις 9:00 π.μ. θα λάβει χώρα η προεκφώνηση των υποθέσεων  των ειδικών διαδικασιών (περιουσιακών διαφορών) στην αίθουσα του ακροατηρίου του Ειρηνοδικείου. Ειδικότερα στις 9:00 π.μ. θα προηγηθεί η εκφώνηση των υποθέσεων, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτημα αναβολής, κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 3 του ν. 7690/2020, καθώς και των υποθέσεων , στις οποίες οι διάδικοι έχουν δηλώσει στη γραμματεία, ότι δεν θα εξετάσουν μάρτυρα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του ν. 7920/2020.

Στις 9:10 π.μ. θα αρχίσει η προεκφώνηση των υποθέσεων με αριθμό πινακίου  από 1 έως 10,

στις 9:20 π.μ. η προεκφώνηση των υποθέσεων από 11 έως 20,

στις 9:30 π.μ. η προεκφώνηση των υποθέσεων από 20 έως 30,

στις 9:35 π.μ. η προεκφώνηση των υποθέσεων από 30 έως 40 και στις 9:40 π.μ. περίπου θα γίνει η προεκφώνηση των υπόλοιπων υποθέσεων.

Κατά την προεκφώνηση στην αίθουσα θα παρίστανται μόνο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων.

Στη συνέχεια θα λάβει χώρα η διανομή των υποθέσεων μεταξύ των Ειρηνοδικών και η συζήτηση αυτών θα αρχίσει περίπου στις 10.00 π.μ.

Η εκδίκαση θα λάβει χώρα στην αίθουσα του ακροατηρίου του Ειρηνοδικείου. Επίσης, αν η εκδίκαση των υποθέσεων της ρύθμισης οφειλών τελειώσει νωρίτερα από την εκδίκαση των υποθέσεων των περιουσιακών διαφορών, η εκδίκαση των τελευταίων θα λάβει χώρα και στην αίθουσα του Εφετείου. Επισημαίνεται ότι στο εξωτερικό όλων των αιθουσών αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός των ατόμων, που επιτρέπεται να παρευρίσκονται σ’ αυτές κατά την εκδίκαση των υποθέσεων, ο οποίος  σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραβιάζεται.

 

                                                   Ιωάννινα    8-10-2020

 

                                Η  Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων

 

                                              Θεοδώρα Τερζοπούλου

                                                  

                                            

Συνημμένα αρχεία:
Ειρηνοδικείο ανακοίνωση για 9.10.2020 Ειρηνοδικείο ανακοίνωση για 9.10.2020 Μέγεθος αρχείου: 36 KB