Ανακοινώσεις

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

04 Μαΐου 2022 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Σας κοινοποιούμε διά της παρούσης το από 3.5.2022, γνωμοδοτικό σημείωμα που συνέταξε για λογαριασμό της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ο αναπληρωτής καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. Μεντής Γεώργιος σε συνεργασία με τον δικηγόρο Αθηνών ΜΔΕ Αστικού Δικαίου (ΕΚΠΑ)/Ενέργειας (ΠΑΠΕΙ) κ. Καλογεράκη Γεώργιο, για το ζήτημα της νομιμότητας της ρήτρας αναπροσαρμογής της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας.

Το παρόν χορηγείται από την Ολομέλεια σε όλες/ους τους Έλληνες δικηγόρους για να λάβουν γνώση και να συνεισφέρει στην υποστήριξη σχετικών ενδίκων βοηθημάτων που τυχόν θα ασκήσουν τόσο για λογαριασμό τους ως οικιακοί καταναλωτές, ή ως επιτηδευματίες, όσο και για λογαριασμό των τυχόν εντολέων τους.

Συνημμένα αρχεία:
ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Μέγεθος αρχείου: 74 KB