Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ οίκοθεν επαναπροσδιορισμού των ματαιωθεισών υποθέσεων από τις δικασίμους 7 και 21 Απριλίου 2021.-

16 Ιουνίου 2021 ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ οίκοθεν επαναπροσδιορισμού των ματαιωθεισών υποθέσεων από τις δικασίμους 7 και 21 Απριλίου 2021.-

Επισυνάπτονται : 

η πράξη 66/13.5.2021 της κ. Προέδρου Εφετών Ιωαννίνων με την οποία οι υποθέσεις του Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Ιωαννίνων που είχαν προσδιοριστεί προς συζήτηση στην δικάσιμο της 21-4-2021 ματαιώθηκαν για ειδικούς λόγους και δεν συζητήθηκαν, ήτοι οι υπ’ αριθ. καταθέσεως 205/2020 και 282/2020 αιτήσεις ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων αυτεπαγγέλτως ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ για εκδίκαση, την 19-5-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00΄ και ΔΙΑΤΑΣΣΕΤΑΙ η οίκοθεν εγγραφή των ανωτέρω υποθέσεων στο οικείο πινάκιο της δικασίμου της 19-5-2021, με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου, η οποία (εγγραφή) θα ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων και θα γνωστοποιηθεί, πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους της Περιφέρειας του Εφετείου τούτου, καθώς και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

η πράξη 78/11.6.2021 της κ. Προέδρου Εφετών Ιωαννίνων με την οποία οι υποθέσεις του Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Ιωαννίνων, που είχαν προσδιοριστεί προς συζήτηση στις δικασίμους 07-4-2021 και 21-4-2021 ματαιώθηκαν για ειδικούς λόγους και δεν συζητήθηκαν, ενεγράφησαν οίκοθεν στα οικεία πινάκια των δικασίμων της 8ης Σεπτεβρίου 2021, 6ης Οκτωβρίου 2021 , 20ης Οκτωβρίου 2021 , 3ης Νοεμβρίου 2021 , 17ης Νοεμβρίου 2021 , 1ης Δεκεμβρίου 2021 , 19ης Ιανουαρίου 2022 , 2ας Φεβρουαρίου 2022, 16ης Φεβρουαρίου 2022  και 2ας Μαρτίου 2022 , με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου, η οποία (εγγραφή) θα ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων και θα γνωστοποιηθεί, πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους της Περιφέρειας του Εφετείου τούτου, καθώς και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

Περιηγηθείτε στο ΠΕΔΙΟ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ με (Είσοδος Μελών - καταχώρηση κωδικών πρόσβασης - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΝΑΚΙΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ) μπορείτε να βρείτε αναρτημένα ΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. 

 

Συνημμένα αρχεία:
Πράξη Εφετείου Ιωαννίνων 66/13.5.2021 για οίκοθεν επαναπροσδιορισμό των 205/2020 και 282/2020 στη δικάσιμο της 19.5.2021 από 18.11.2020 Πράξη Εφετείου Ιωαννίνων 66/13.5.2021 για οίκοθεν επαναπροσδιορισμό των 205/2020 και 282/2020 στη δικάσιμο της 19.5.2021 από 18.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 18 KB
Πράξη Εφετείου Ιωαννίνων 78/11.6.2021 για οίκοθεν επαναπροσδιορισμό των ματαιωθεισών υποθέσεων από τις δικασίμους 7.4.2021 και 21.4.2021.- Πράξη Εφετείου Ιωαννίνων 78/11.6.2021 για οίκοθεν επαναπροσδιορισμό των ματαιωθεισών υποθέσεων από τις δικασίμους 7.4.2021 και 21.4.2021.- Μέγεθος αρχείου: 1.06 MB