Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Δικάσιμος, 13 Οκτωβρίου 2021, Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων ΕΚΘΕΜΑΤΑ

12 Οκτωβρίου 2021 Δικάσιμος, 13 Οκτωβρίου 2021, Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων ΕΚΘΕΜΑΤΑ

Επισυνάπτεται η υπ' αριθμ. 462/11.10.2021 Πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων με την οποία έχοντας υπόψη: την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61910/8.10.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4674/8.10.2021, τ. Β), σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΤΙ 

Η συζήτηση ή αναβολή των υποθέσεων Μονομελούς Πρωτοδικείου, κατά την δικάσιμο της 13ης Οκτωβρίου 2021, θα γίνει ως εξής:

1) Στο ακροατήριο του ΠρωτοδικείουΟι Πρωτοδίκες Ιωαννίνων:

Αγγελική Γρίβα ώρα 09:00-10:45

Ευφροσύνη Παπαστεργίου ώρα 11:00-12.50

Αθανάσιος Θεοδοσιάδης ώρα 13:05-15.00

2) Στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου: Οι Πρωτοδίκες Ιωαννίνων:

Αρετή Κουκουτίμπα ώρα 09:00-10:45

Σταυρούλα Πούλιου ώρα 11:00-12.50

Ο Πάρεδρος Πρωτοδικείου Γεώργιος Κολοβός ώρα 13:05-15.00,

3)Στο ακροατήριο του ΜΟΔ: Οι Πρωτοδίκες Ιωαννίνων :

Θεοδώρα Καλούδη ώρα 09:00-10:45

Φερενίκη Μαγουλά ώρα 11:00-12.50

 

Στο ΠΕΔΙΟ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ με τους κωδικούς πρόσβασης (ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΝΑΚΙΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ) αναρτήθηκαν τα ΠΙΝΑΚΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ της δικασίμου 13.10.2021.-

 

Συνημμένα αρχεία:
Πράξη διανομής υποθέσεων δικασίμου 13.10.2021 ΜΠΙ Πράξη διανομής υποθέσεων δικασίμου 13.10.2021 ΜΠΙ Μέγεθος αρχείου: 187 KB
ΈΚΘΕΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ 13.10.2021 ΜΠΙ ΈΚΘΕΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ 13.10.2021 ΜΠΙ Μέγεθος αρχείου: 36 KB
ΈΚΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ 13.10.2021 ΜΠΙ ΈΚΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ 13.10.2021 ΜΠΙ Μέγεθος αρχείου: 38 KB
ΕΚΘΕΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 13.10.2021 ΜΠΙ ΕΚΘΕΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 13.10.2021 ΜΠΙ Μέγεθος αρχείου: 51 KB