Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΜΠΙ 18.05.2022

17 Μαΐου 2022 ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΜΠΙ 18.05.2022

Προς αποφυγή συνωστισμού στα γραφεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων,  μπορείτε να ενημερωθείτε για τα εκθέματα διανομής υποθέσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων της δικασίμου 18ης.05.2022 .

Συνημμένα αρχεία:
ΕΚΘΕΜΑ Τακτικής 18.05.2022 ΕΚΘΕΜΑ Τακτικής 18.05.2022 Μέγεθος αρχείου: 36 KB
ΕΚΘΕΜΑ Ειδικής 18.05.2022 ΕΚΘΕΜΑ Ειδικής 18.05.2022 Μέγεθος αρχείου: 38 KB
ΕΚΘΕΜΑ Εκούσιας 18.05.2022 ΕΚΘΕΜΑ Εκούσιας 18.05.2022 Μέγεθος αρχείου: 34 KB