Ανακοινώσεις Λ.Ε.Δ.Ε.

Λ.Ε.Δ.Ε. Πρόσκληση για έκτακτη Γενική Συνέλευση μελών

29 Σεπτεμβρίου 2020 Λ.Ε.Δ.Ε. Πρόσκληση για έκτακτη Γενική Συνέλευση μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την 4η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 7,00 μ.μ., έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., λόγω επείγουσας και έκτακτης ανάγκης, που συνίσταται στο περιορισμένο χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Συνημμένα αρχεία:
πρόσκληση έκτακτης Γ.Σ. ΛΕΔΕ πρόσκληση έκτακτης Γ.Σ. ΛΕΔΕ Μέγεθος αρχείου: 16 KB
Επιστολή Προέδρου ΛΕΔΕ Επιστολή Προέδρου ΛΕΔΕ Μέγεθος αρχείου: 26 KB
Σχέδιο καταστατικού και προτεινόμενων αλλαγών Σχέδιο καταστατικού και προτεινόμενων αλλαγών Μέγεθος αρχείου: 104 KB