Ημερήσιες Διατάξεις Δ.Σ. & Γ.Σ. - Αποφάσεις Δ.Σ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & επιστολή προς Υπουργό Δικαιοσύνης

15 Νοεμβρίου 2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  & επιστολή προς Υπουργό Δικαιοσύνης

Το ΔΣ του ΔΣΙ στη συνεδρίασή του της 11.11.2020 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα εξής :

Η αγωνία και η πάγια θέση του δικηγορικού σώματος έγκειται στη διαρκή λειτουργία των δικαστηρίων και στη δυνατότητα δικαστικής προστασίας των πολιτών με ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Προς τούτο η Κυβέρνηση θα έπρεπε να λάβει εγκαίρως αυστηρά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και θωράκισης του συστήματος ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.

Από την πρώτη στιγμή έξαρσης της πανδημίας ζητήσαμε ως Δικηγορικός Σύλλογος τη συνεργασία όλων των παραγόντων και υπηρεσιών για τη θέσπιση κανόνων που να διαφυλάττουν την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των δικαστηρίων για όλους, για την ψηφιοποίηση των διαδικαστικών πράξεων, για την χορήγηση ψηφιακών υπογραφών προς όλους τους παράγοντες  (δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους, δικηγόρους) προς περιορισμό των μετακινήσεων και των συναθροίσεων, την μείωση των υποθέσεων των πινακίων των ποινικών δικαστηρίων, την εκ νέου παράταση του δικαστικού έτους, τον τηλεφωνικό προγραμματισμό των ραντεβού με τις υπηρεσίες, την πρόσληψη προσωπικού δικαστηρίων.

Όλοι οι δικηγορικοί Σύλλογοι προσέτρεξαν να εξοπλίσουν με συσκευές αντισηπτικών τα δικαστικά κτίρια, με προμήθεια μασκών προστασίας για όλους, και διεκδικούσαν συνεργασία για έγκαιρη ενημέρωση, για λήψη μέτρων και προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών . 

 

Η αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων αποτελεί την εύκολη λύση που δεν θα πρέπει να επιδιώκει ουδεμία Κυβέρνηση γιατί η δικαιοσύνη συμβάλει στην αρμονική συνύπαρξη των ανθρώπων, υπερασπιζόμενη την αξία και την ελεύθερη ανάπτυξη του ανθρώπου.

Καταγγέλλουμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης διότι είχε υποχρέωση να προνοήσει εγκαίρως για ειδικά μέτρα και έκδοση ειδικών ρυθμίσεων δικονομικών αστικών, διοικητικών και ποινικών, προκειμένου να υπάρχει σαφής ενημέρωση και να μη δημιουργείται αβεβαιότητα και αγωνία για το καθεστώς που θα ισχύσει την επόμενη μέρα. Να αποφευχθεί η τήρηση διαφορετικής δικονομίας σε κάθε πόλη και δικαστήριο της χώρας που ΚΛΟΝΙΖΕΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ που πρέπει να αισθάνεται ο κάθε πολίτης και όλοι οι παράγοντες της δικαιοσύνης σε μία ευνομούμενη πολιτεία. 

 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης την ύστατη ώρα και μετά από συνεχείς πιέσεις ρύθμισε τη λειτουργία των δικαστηρίων στις 7 Περιφερειακές Ενότητες που βρισκόταν σε αναστολή από 15 ή από 29 Οκτωβρίου 2020, ενώ ακόμη δεν έχει φροντίσει για την έκδοση των απαραίτητων νομοθετικών διατάξεων για την πλήρη, αν και όποτε επέλθει, επαναλειτουργία των δικαστηρίων με ασφάλεια.  Επιπλέον καθίσταται επιτακτική η άμεση παράταση όλων των προθεσμιών του Κτηματολογίου, που λήγουν στις 31.12.2020 καθώς λόγω των συνθηκών είναι αδύνατη η διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων έχει προτείνει ήδη τρόπους και λύσεις για τη συνέχιση όλων των εργασιών των δικαστηρίων με ασφάλεια και καλούμε τα μέλη μας και όλους τους παράγοντες της δικαιοσύνης να επιδείξουν υπευθυνότητα και αλληλεγγύη, ώστε να παρέλθει χωρίς απώλειες αυτή η πρωτόγνωρη για όλους χρονιά. Η κατάσταση είναι κρίσιμη και δεν χωρούν αντιπαλότητες, υπερβολές και επίδειξη εξουσίας παρά μόνον αναγκαία συστράτευση όλων των παραγόντων της δικαιοσύνης για την εκπλήρωση του κοινού σκοπού και καθήκοντος. 

 

Συναισθανόμαστε την αγωνία, την ευαισθησία και τον προβληματισμό όλων των συναδέλφων δικηγόρων και συνεχίζουμε να παρεμβαίνουμε με σύμπνοια και επιστημοσύνη προς κάθε φορέα και παράγοντα της Δικαιοσύνης, όπως μας καλεί το λειτούργημα του Δικηγόρου και να διεκδικούμε για κάθε δικηγόρο και πολίτη τη λήψη μέτρων οικονομικής στήριξης.

Η δεύτερη αυτή έξαρση της πανδημίας και η λήψη έκτακτων μέτρων απαγόρευσης και αποστασιοποίησης «lockdown» θα επηρεάσει την εργασία, όχι μόνο των δικηγόρων αλλά και των περισσοτέρων επαγγελματιών. Είναι δεδομένο ότι δεν θα διεξάγονται όλες οι δικαστικές διαδικασίες και παρατηρείται ήδη γενικότερη καθίζηση της οικονομίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο φόβου και ανεργίας η απεύθυνση  στο δικηγόρο και η προσφυγή στη δικαιοσύνη θα θεωρείται «πολυτέλεια».

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ να ΛΑΒΕΙ ΑΜΕΣΑ μέτρα ουσιαστικής οικονομικής στήριξης,

1.- Χορήγηση ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΎ ΣΚΟΠΟΥ σε όλους τους συναδέλφους.

2.- Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μέχρι το τέλος του έτους 2021.

3.- Μείωση ασφαλιστικών εισφορών ΝΟΕ 2020 και των επομένων μηνών (αν συνεχιστεί η κατάσταση) ή να ανασταλούν στα πρότυπα των μηνών 2ου, 3ου και 4ου 2020.

4.- Επίσπευση  της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών του τρέχοντος έτους, ώστε να υλοποιηθεί από τις αρχές του 2021 η επιστροφή πιστωτικών γραμματίων 2020.

5.- Αναστολή όλων των δόσεων ρυθμίσεων και οι δόσεις εκκαθάρισης 2019.

6.- Συνυπολογισμός τυχόν χρεωστικού της εκκαθάρισης 2019 στις 120 δόσεις.

7.- Πρόβλεψη δυνατότητας κατ’ εξαίρεση αλλαγής ασφαλιστικής κλάσης στην κατώτατη για όλους τους δικηγόρους για το τρέχον έτος, με συμψηφισμό των καταβληθεισών ασφαλιστικών με τις μέλλουσες.

8.- Αναστολή της καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων χρεωστικού Φ.Π.Α., η προθεσμία καταβολής των οποίων λήγει εντός του 2020, ή την έκπτωση κατά 25% αυτών εφόσον καταβληθούν εμπρόθεσμα.

9.- Αναστολή καταβολής τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων για το μήνα Νοέμβριο 2020.

10.- Άμεση εξόφληση όλων των γραμματίων ΤΑΧΔΙΚ στους δικηγόρους

11.- Χορήγηση επιδόματος του ΟΑΕΔ του νόμου 3996/2011 και αν καθυστερήσει κι άλλο ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της εισφοράς ΟΑΕΔ (ως ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ).

12.- Υπαγωγή των δικηγόρων στο καθεστώς της επιστρεπτέας προκαταβολής 4ου και 5ου κύκλου χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για όσους δικηγόρους έχουν φορολογητέο εισόδημα χρήσης 2019 κάτω των 10.000 ευρώ.

13.- Μείωση κατά 40% του μισθώματος επαγγελματικής στέγης για τον Νοέμβριο 2020.

14.-Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος άλλως μείωση στο ήμισυ για το 2020.

15.- Μείωση ποσοστού εισφοράς αλληλεγγύης από την χρήση του 2020

16.- Αναστολή όλων των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμών

17.- Άμεση ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης για τα δικαστήρια της Περιφέρειας και επιτάχυνση της εκτέλεσης του έργου  «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία - Β' Φάση»

18.- Πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων

19.- Άμεση πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα Νοσοκομεία όλης της χώρας

20.- Ισότιμη πρόσβαση όλων στο σύστημα υγείας – Μη διαλογή ασθενών

21.- Διασφάλιση δημόσιας υγείας και περίθαλψης για όλα τα νοσήματα και ασθένειες (εκτός covid)

22.- Άμεση λήψη μέτρων οικονομικής στήριξης όλων των πληττόμενων κλάδων και εργαζομένων 

Επισυνάπτεται το αριθμ. 950/13.11.2020 έγγραφο του ΔΣ του ΔΣΙ προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης για λήψη μέτρων και ειδικών ρυθμίσεων για τη λειτουργία της δικαιοσύνης.   

 
Συνημμένα αρχεία:
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13.11.2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 58 KB
950/13.11.2020 ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΌ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 950/13.11.2020 ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΌ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Μέγεθος αρχείου: 22 KB