Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Δικάσιμος 21.10.2020 - Έκθεμα και Πράξη διανομής υποθέσεων - Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων

19 Οκτωβρίου 2020 Δικάσιμος 21.10.2020 - Έκθεμα και Πράξη διανομής υποθέσεων - Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων

Έκθεμα και Πράξη διανομής υποθέσεων - Δικάσιμος 21.10.2020 Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων  

Αναρτήθηκαν στο κλειστό πεδίο μελών (επικαιρότητα - Υπηρεσίες Δικαστηρίων Πινάκια Αποφάσεις) τα πινάκια τακτικής ειδικής και εκουσίας . 

Ευχαριστούμε τις συναδέλφους στο ταμείο του ΔΣΙ για την ηλεκτρονική καταγραφή τους προς διευκόλυνση όλων και προς αποφυγή επίσκεψης των γραφείων για τον λόγο αυτό.   

Συνημμένα αρχεία:
ΜΠΙ 21.10.2020 έκθεμα απαλλοτριώσεις ΜΠΙ 21.10.2020 έκθεμα απαλλοτριώσεις Μέγεθος αρχείου: 36 KB
ΜΠΙ 21.10.2020 έκθεμα εκουσίας ΜΠΙ 21.10.2020 έκθεμα εκουσίας Μέγεθος αρχείου: 34 KB
ΜΠΙ 21.10.2020 έκθεμα ειδικής ΜΠΙ 21.10.2020 έκθεμα ειδικής Μέγεθος αρχείου: 36 KB
ΜΠΙ 21.10.2020 έκθεμα τακτικής ΜΠΙ 21.10.2020 έκθεμα τακτικής Μέγεθος αρχείου: 36 KB
ΜΠΙ 21.10.2020 Πράξη Προέδρου 303/2020 για διανομή υποθέσεων ΜΠΙ 21.10.2020 Πράξη Προέδρου 303/2020 για διανομή υποθέσεων Μέγεθος αρχείου: 16 KB