Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Δικάσιμος, 1 Δεκεμβρίου 2021, Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων ΕΚΘΕΜΑΤΑ

30 Νοεμβρίου 2021 Δικάσιμος, 1 Δεκεμβρίου  2021, Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων ΕΚΘΕΜΑΤΑ

Επισυνάπτεται η Πράξης κατανομής των υποθέσεων της δικασίμου της 1ης Δεκεμβρίου 2021 και τα εκθέματα κάθε διαδικασίας.

Προς αποφυγή συνωστισμού στα γραφεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, στο ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ (θέτοντας τους κωδικούς πρόσβασης, επιλέγοντας ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΝΑΚΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ) μπορείτε να ενημερωθείτε για τα εκθέματα της δικασίμου 1ης Δεκεμβρίου 2021 .

Συνεχίζεται η προσπάθεια σε συνεργασία με τους δικαστικούς υπαλλήλους να αναρτώνται σταθερά όλα τα εκθέματα των δικαστηρίων κάθε δικασίμου, ώστε να γνωρίζουμε όλοι με ασφάλεια ότι μπορούμε να ενημερωνόμαστε από την ιστοσελίδα αποφεύγοντας τον συνωστισμό.

Συνημμένα αρχεία:
Πράξη Προέδρου για εκδίκαση δικασίμου 1.12.2021 Πράξη Προέδρου για εκδίκαση δικασίμου 1.12.2021 Μέγεθος αρχείου: 148 KB
Έκθεμα εκουσίας 1.12.2021 ΜΠΙ Έκθεμα εκουσίας 1.12.2021 ΜΠΙ Μέγεθος αρχείου: 36 KB
ΈΚΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ 1.12.2021 ΜΠΙ ΈΚΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ 1.12.2021 ΜΠΙ Μέγεθος αρχείου: 38 KB
Έκθεμα Τακτικής 1.12.2021 ΜΠΙ Έκθεμα Τακτικής 1.12.2021 ΜΠΙ Μέγεθος αρχείου: 36 KB
ΈΚΘΕΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 1.12.2021 ΜΠΙ ΈΚΘΕΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 1.12.2021 ΜΠΙ Μέγεθος αρχείου: 263 KB