Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Δικάσιμος 20.01.2021 Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων - Πράξη Προέδρου - Εκθέματα διανομής

19 Ιανουαρίου 2021 Δικάσιμος 20.01.2021 Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων - Πράξη Προέδρου - Εκθέματα διανομής

Επισυνάπτεται η Πράξη  7/18.1.2021  του κ Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων για την εκφώνηση, συζήτηση ή αναβολή των υποθέσεων, για τις οποίες κατατέθηκε κοινή δήλωση κατά τη δικάσιμο της 20.01.2021 

Α.- 1) Στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου, ώρα 09.00, των υποθέσεων  ΕΚΟΥΣΙΑΣ δικαιοδοσίας με συγκεκριμένες οδηγίες, ώρες και πινάκια. 

2) Στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου, ώρα 09.00,  των υποθέσεων  ΕΙΔΙΚΗΣ διαδικασίας με συγκεκριμένες οδηγίες, ώρες και πινάκια.

3) Στο ακροατήριο του ΜΟΔ, ώρα 09.00, των υποθέσεων ΤΑΚΤΙΚΗΣ διαδικασίας και ΕΦΕΣΕΩΝ με συγκεκριμένες οδηγίες, ώρες και πινάκια.

Β.- Εκθέματα διανομής υποθέσεων για κάθε διαδικασία για τη δικάσιμο 20.1.2021.

Ιωάννινα, 19 Ιανουαρίου 2021

Ο  Πρόεδρος Πρωτοδικών

Συνημμένα αρχεία:
Πράξη 7/18.1.2021 για δικάσιμο 20.1.2021 Πράξη 7/18.1.2021 για δικάσιμο 20.1.2021 Μέγεθος αρχείου: 466 KB
ΜΠΙ 20.1.2021 έκθεμα εκουσίας ΜΠΙ 20.1.2021 έκθεμα εκουσίας Μέγεθος αρχείου: 36 KB
ΜΠΙ 20.1.2021 έκθεμα ειδικής ΜΠΙ 20.1.2021 έκθεμα ειδικής Μέγεθος αρχείου: 36 KB
ΜΠΙ 20.1.2021 έκθεμα τακτικής ΜΠΙ 20.1.2021 έκθεμα τακτικής Μέγεθος αρχείου: 36 KB