Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Πράξεις Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων για επαναπροσδιορισμό των ματαιωθεισών υποθέσεων κατά την περίοδο της αναστολής από 1.1.2021

26 Μαΐου 2021 Πράξεις Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων για επαναπροσδιορισμό των ματαιωθεισών υποθέσεων κατά την περίοδο της αναστολής από 1.1.2021
Στο σημείο αυτό θα αναρτώνται οι Πράξεις του κ. Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων με τις οποίες ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙΚΟΘΕΝ οι υποθέσεις που ματαιώθηκαν - αποσύρθηκαν κατά τις δικασίμους της περιόδου της αναστολής από 1.1.2021.-
Στο κλειστό πεδίο μελών της ιστοσελίδας (ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΝΑΚΙΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ) θα αναρτώνται τα ΠΙΝΑΚΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ από 1.1.2021 ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΘΕ ΥΠΟΘΕΣΗΣ και ΤΑ ΠΙΝΑΚΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ στις οποίες προσδιορίστηκαν οι υποθέσεις που ματαιώθηκαν. Οι Δικηγόροι εκτός Ιωαννίνων μπορούν να καλούν στη γραμματεία του ΔΣΙ 2651037858 προκειμένου να λαμβάνουν οδηγίες εισόδου στο κλειστό πεδίο μελών της ιστοσελίδας.-    
Επισυνάπτονται οι πράξεις :
1.- υπ' αριθμόν 256/19.4.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ΜΙΑΣ ματαιωθείσας υπόθεσης ΕΙΔΙΚΗΣ κατά προτίμηση για τη δικάσιμο της 19.5.2021.
2.- υπ' αριθμόν 257/19.4.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ΜΙΑΣ ματαιωθείσας υπόθεσης ΕΙΔΙΚΗΣ κατά προτίμηση για τη δικάσιμο της 19.5.2021.
3.- υπ' αριθμόν 258/19.4.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ΜΙΑΣ ματαιωθείσας υπόθεσης ΕΚΟΥΣΙΑΣ κατά προτίμηση για τη δικάσιμο της 2.6.2021.   
4.- υπ' αριθμόν 285/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΚΟΥΣΙΑΣ από τη δικάσιμο  20.1.2021 για τη δικάσιμο της 2.6.2021.
5.- υπ' αριθμόν 286/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΚΟΥΣΙΑΣ από τη δικάσιμο  20.1.2021 για τη δικάσιμο της 1.9.2021.
6.- υπ' αριθμόν 288/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΚΟΥΣΙΑΣ από τη δικάσιμο  3.2.2021 για τη δικάσιμο της 8.7.2021.
7.- υπ' αριθμόν 289/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΚΟΥΣΙΑΣ από τη δικάσιμο  3.2.2021 για τη δικάσιμο της 22.7.2021.
8.- υπ' αριθμόν 290/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΚΟΥΣΙΑΣ από τη δικάσιμο  3.2.2021 για τη δικάσιμο της 1.9.2021.
9.- υπ' αριθμόν 291/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΚΟΥΣΙΑΣ από τη δικάσιμο  3.2.2021 για τη δικάσιμο της 15.9.2021.
10.- υπ' αριθμόν 306/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  20.1.2021 για τη δικάσιμο της 2.6.2021. 
11.- υπ' αριθμόν 307/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  20.1.2021 για τη δικάσιμο της 1.9.2021.
12.- υπ' αριθμόν 308/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  20.1.2021 για τη δικάσιμο της 19.1.2022.
13.- υπ' αριθμόν 309/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  3.2.2021 για τη δικάσιμο της 2.6.2021. 
14.- υπ' αριθμόν 310/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  3.2.2021 για τη δικάσιμο της 15.9.2021. 
15.- υπ' αριθμόν 331/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ από τη δικάσιμο  3.2.2021 για τη δικάσιμο της 1.9.2021.
16.- υπ' αριθμόν 334/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΤΑΚΤΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  20.1.2021 για τη δικάσιμο της 17.11.2021.
17.- υπ' αριθμόν 335/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΤΑΚΤΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  3.2.2021 για τη δικάσιμο της 17.11.2021.
18.- υπ' αριθμόν 336/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΤΑΚΤΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  3.2.2021 για τη δικάσιμο της 1.12.2021 (έχει αναρτηθεί και ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
19.- υπ' αριθμόν 295/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΚΟΥΣΙΑΣ από τη δικάσιμο  3.3.2021 για τη δικάσιμο της 22.7.2021 (έχει αναρτηθεί και ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).
20.- υπ' αριθμόν 296/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΚΟΥΣΙΑΣ από τη δικάσιμο  3.3.2021 για τη δικάσιμο της 3.11.2021. 
21.- υπ' αριθμόν 313/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  3.3.2021 για τη δικάσιμο της 3.11.2021.
22.- υπ' αριθμόν 314/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  3.3.2021 για τη δικάσιμο της 1.12.2021.
23.- υπ' αριθμόν 338/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΤΑΚΤΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  3.3.2021 για τη δικάσιμο της 19.1.2022.  
24.- υπ' αριθμόν 353/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΤΑΚΤΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  3.3.2021 για τη δικάσιμο της 2.6.2021.
25.- υπ' αριθμόν 354/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  3.3.2021 για τη δικάσιμο της 17.11.2021.  
26.- υπ' αριθμόν 355/24.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  3.3.2021 για τη δικάσιμο της 18.5.2022. 
27.- υπ' αριθμόν 292/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΚΟΥΣΙΑΣ από τη δικάσιμο  17.2.2021 για τη δικάσιμο της 1.9.2021.
28.- υπ' αριθμόν 293/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΚΟΥΣΙΑΣ από τη δικάσιμο  17.2.2021 για τη δικάσιμο της 15.9.2021.
29.- υπ' αριθμόν 294/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΚΟΥΣΙΑΣ από τη δικάσιμο  17.2.2021 για τη δικάσιμο της 6.10.2021  (έχει αναρτηθεί και ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).
30.- υπ' αριθμόν 311/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ  από τη δικάσιμο  17.2.2021 για τη δικάσιμο της 1.9.2021.
31.- υπ' αριθμόν 312/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ  από τη δικάσιμο  17.2.2021 για τη δικάσιμο της 3.10.2021. 
32.- υπ' αριθμόν 332/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ από τη δικάσιμο  17.2.2021 για τη δικάσιμο της 1.9.2021. 
33.- υπ' αριθμόν 337/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΤΑΚΤΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  17.2.2021 για τη δικάσιμο της 17.11.2021.
34.- υπ' αριθμόν 350/24.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ  από τη δικάσιμο  17.2.2021 για τη δικάσιμο της 2.3.2022.
35.- υπ' αριθμόν 351/24.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ  από τη δικάσιμο  17.2.2021 για τη δικάσιμο της 1.6.2022.    
36.- υπ' αριθμόν 297/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΚΟΥΣΙΑΣ  από τη δικάσιμο  10.3.2021 για τη δικάσιμο της 1.12.2021.
37.- υπ' αριθμόν 315/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  10.3.2021 για τη δικάσιμο της 20.10.2021.    
38.- υπ' αριθμόν 316/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  10.3.2021 για τη δικάσιμο της 17.11.2021.    
39.- υπ' αριθμόν 317/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  10.3.2021 για τη δικάσιμο της 2.2.2022.    
40.- υπ' αριθμόν 318/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  10.3.2021 για τη δικάσιμο της 16.2.2022.
41.- υπ' αριθμόν 298/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΚΟΥΣΙΑΣ από τη δικάσιμο  17.3.2021 για τη δικάσιμο της 8.7.2021.
42.- υπ' αριθμόν 299/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΚΟΥΣΙΑΣ από τη δικάσιμο  17.3.2021 για τη δικάσιμο της 22.7.2021.
43.- υπ' αριθμόν 300/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΚΟΥΣΙΑΣ από τη δικάσιμο  17.3.2021 για τη δικάσιμο της 6.10.2021.
44.- υπ' αριθμόν 301/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΚΟΥΣΙΑΣ από τη δικάσιμο  17.3.2021 για τη δικάσιμο της 13.10.2021.
45.- υπ' αριθμόν 302/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΚΟΥΣΙΑΣ από τη δικάσιμο  17.3.2021 για τη δικάσιμο της 2.2.2022.
46.- υπ' αριθμόν 319/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  17.3.2021 για τη δικάσιμο της 1.9.2021.
47.- υπ' αριθμόν 320/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  17.3.2021 για τη δικάσιμο της 20.10.2021.
48.- υπ' αριθμόν 321/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  17.3.2021 για τη δικάσιμο της 19.1.2022.
49.- υπ' αριθμόν 322/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  17.3.2021 για τη δικάσιμο της 2.2.2022.
50.- υπ' αριθμόν 323/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  17.3.2021 για τη δικάσιμο της 16.2.2022.
51.- υπ' αριθμόν 324/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  17.3.2021 για τη δικάσιμο της 2.3.2022.
52.- υπ' αριθμόν 339/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΤΑΚΤΙΚΗΣ  από τη δικάσιμο  17.3.2021 για τη δικάσιμο της 2.2.2022.
53.- υπ' αριθμόν 303/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΚΟΥΣΙΑΣ από τη δικάσιμο  7.4.2021 για τη δικάσιμο της 22.7.2021.
54.- υπ' αριθμόν 304/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΚΟΥΣΙΑΣ από τη δικάσιμο  7.4.2021 για τη δικάσιμο της 6.10.2021.
55.- υπ' αριθμόν 325/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  7.4.2021 για τη δικάσιμο της 16.2.2022.
56.- υπ' αριθμόν 326/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ  από τη δικάσιμο  7.4.2021 για τη δικάσιμο της 2.3.2022.
57.- υπ' αριθμόν 327/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ  από τη δικάσιμο  7.4.2021 για τη δικάσιμο της 9.3.2022.
58.- υπ' αριθμόν 333/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ από τη δικάσιμο  7.4.2021 για τη δικάσιμο της 6.10.2021.
59.- υπ' αριθμόν 340/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΤΑΚΤΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  7.4.2021 για τη δικάσιμο της 16.2.2022.
60.- υπ' αριθμόν 305/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΚΟΥΣΙΑΣ από τη δικάσιμο  21.4.2021 για τη δικάσιμο της 13.10.2021.
61.- υπ' αριθμόν 328/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  21.4.2021 για τη δικάσιμο της 16.2.2022.
62.- υπ' αριθμόν 329/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  21.4.2021 για τη δικάσιμο της 2.3.2022.
63.- υπ' αριθμόν 330/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  21.4.2021 για τη δικάσιμο της 6.4.2022.
64.- υπ' αριθμόν 341/21.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΤΑΚΤΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  21.4.2021 για τη δικάσιμο της 16.2.2022.
65.- υπ' αριθμόν 375/26.5.2021 με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό ματαιωθεισών υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ από τη δικάσιμο  21.4.2021 για τη δικάσιμο της 3.11.2021.
    
 
 
 
Συνημμένα αρχεία:
256 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 4.11.2020 ΓΙΑ 19.5.2021 256 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 4.11.2020 ΓΙΑ 19.5.2021 Μέγεθος αρχείου: 13 KB
257 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ 19.5.2021 257 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ 19.5.2021 Μέγεθος αρχείου: 13 KB
258 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ 2.6.2021 258 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ 2.6.2021 Μέγεθος αρχείου: 13 KB
285 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟ 20.1.21 ΓΙΑ 2.6.2021 285 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟ 20.1.21 ΓΙΑ 2.6.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
286 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟ 20.1.21 ΓΙΑ 1.9.2021 286 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟ 20.1.21 ΓΙΑ 1.9.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
288 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟ 3.2.21 ΓΙΑ 8.7.2021 288 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟ 3.2.21 ΓΙΑ 8.7.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
289 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟ 3.2.21 ΓΙΑ 22.7.2021 289 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟ 3.2.21 ΓΙΑ 22.7.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
290 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟ 3.2.21 ΓΙΑ 1.9.2021 290 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟ 3.2.21 ΓΙΑ 1.9.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
291 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟ 3.2.21 ΓΙΑ 15.9.2021 291 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟ 3.2.21 ΓΙΑ 15.9.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
306 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 20.1.2021 ΓΙΑ 2.6.2021 306 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 20.1.2021 ΓΙΑ 2.6.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
307 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 20.1.2021 ΓΙΑ 1.9.2021 307 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 20.1.2021 ΓΙΑ 1.9.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
308 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 20.1.2021 ΓΙΑ 19.1.2022 308 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 20.1.2021 ΓΙΑ 19.1.2022 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
309 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 3.2.2021 ΓΙΑ 2.6.2021 309 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 3.2.2021 ΓΙΑ 2.6.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
310 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 3.2.2021 ΓΙΑ 15.9.2021 310 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 3.2.2021 ΓΙΑ 15.9.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
331 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ 3.2.2021 ΓΙΑ 1.9.2021 331 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ 3.2.2021 ΓΙΑ 1.9.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
334 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 20.1.2021 ΓΙΑ 17.11.2021 334 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 20.1.2021 ΓΙΑ 17.11.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
335 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 3.2.2021 ΓΙΑ 17.11.2021 335 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 3.2.2021 ΓΙΑ 17.11.2021 Μέγεθος αρχείου: 16 KB
336 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 3.2.2021 ΓΙΑ 1.12.2021 336 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 3.2.2021 ΓΙΑ 1.12.2021 Μέγεθος αρχείου: 16 KB
295 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ 3.3.2021 ΓΙΑ 22.7.2021 295 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ 3.3.2021 ΓΙΑ 22.7.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
296 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ 3.3.2021 ΓΙΑ 3.11.2021 296 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ 3.3.2021 ΓΙΑ 3.11.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
313 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 3.3.2021 ΓΙΑ 3.11.2021 313 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 3.3.2021 ΓΙΑ 3.11.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
314 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 3.3.2021 ΓΙΑ 1.12.2021 314 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 3.3.2021 ΓΙΑ 1.12.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
338 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 3.3.2021 ΓΙΑ 19.1.2022 338 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 3.3.2021 ΓΙΑ 19.1.2022 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
353 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 3.3.2021 ΓΙΑ 2.6.2021 353 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 3.3.2021 ΓΙΑ 2.6.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
354 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 3.3.2021 ΓΙΑ 17.11.2021 354 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 3.3.2021 ΓΙΑ 17.11.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
355 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 3.3.2021 ΓΙΑ 18.5.2022 355 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 3.3.2021 ΓΙΑ 18.5.2022 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
292 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟ 17.2.21 ΓΙΑ 1.9.2021 292 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟ 17.2.21 ΓΙΑ 1.9.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
293 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟ 17.2.21 ΓΙΑ 15.9.2021 293 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟ 17.2.21 ΓΙΑ 15.9.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
294 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟ 17.2.21 ΓΙΑ 6.10.2021 294 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟ 17.2.21 ΓΙΑ 6.10.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
311 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 17.2.21 ΓΙΑ 1.9.2021 311 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 17.2.21 ΓΙΑ 1.9.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
312 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 17.2.21 ΓΙΑ 13.10.2021 312 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 17.2.21 ΓΙΑ 13.10.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
332 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ 17.2.21 ΓΙΑ 1.9.2021 332 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ 17.2.21 ΓΙΑ 1.9.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
337 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 17.2.21 ΓΙΑ 17.11.2021 337 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 17.2.21 ΓΙΑ 17.11.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
350 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 17.2.21 ΓΙΑ 2.3.2022 350 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 17.2.21 ΓΙΑ 2.3.2022 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
351 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 17.2.21 ΓΙΑ 1.6.2022 351 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 17.2.21 ΓΙΑ 1.6.2022 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
297 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ 10.3.21 ΓΙΑ 1.12.2021 297 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ 10.3.21 ΓΙΑ 1.12.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
315 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 10.3.21 ΓΙΑ 20.10.2021 315 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 10.3.21 ΓΙΑ 20.10.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
316 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 10.3.21 ΓΙΑ 17.11.2021 316 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 10.3.21 ΓΙΑ 17.11.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
317 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 10.3.21 ΓΙΑ 2.2.2022 317 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 10.3.21 ΓΙΑ 2.2.2022 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
318 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 10.3.21 ΓΙΑ 16.2.2022 318 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 10.3.21 ΓΙΑ 16.2.2022 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
295 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ 3.3.2021 ΓΙΑ 22.7.2021 295 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ 3.3.2021 ΓΙΑ 22.7.2021 Μέγεθος αρχείου: 16 KB
298 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ 17.3.21 ΓΙΑ 8.7.2021 298 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ 17.3.21 ΓΙΑ 8.7.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
299 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ 17.3.21 ΓΙΑ 22.7.2021 299 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ 17.3.21 ΓΙΑ 22.7.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
300 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ 17.3.21 ΓΙΑ 6.10.2021 300 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ 17.3.21 ΓΙΑ 6.10.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
301 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ 17.3.21 ΓΙΑ 13.10.2021 301 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ 17.3.21 ΓΙΑ 13.10.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
302 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ 17.3.21 ΓΙΑ 2.2.2022 302 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ 17.3.21 ΓΙΑ 2.2.2022 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
319 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 17.3.21 ΓΙΑ 1.9.2021 319 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 17.3.21 ΓΙΑ 1.9.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
320 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 17.3.21 ΓΙΑ 20.10.2021 320 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 17.3.21 ΓΙΑ 20.10.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
321 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 17.3.21 ΓΙΑ 19.1.2022 321 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 17.3.21 ΓΙΑ 19.1.2022 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
322 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 17.3.21 ΓΙΑ 2.2.2022 322 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 17.3.21 ΓΙΑ 2.2.2022 Μέγεθος αρχείου: 16 KB
323 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 17.3.21 ΓΙΑ 16.2.2022 323 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 17.3.21 ΓΙΑ 16.2.2022 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
324 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 17.3.21 ΓΙΑ 2.3.2022 324 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 17.3.21 ΓΙΑ 2.3.2022 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
339 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 17.3.21 ΓΙΑ 2.2.2022 339 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 17.3.21 ΓΙΑ 2.2.2022 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
294 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟ 17.2.21 ΓΙΑ 6.10.2021 294 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟ 17.2.21 ΓΙΑ 6.10.2021 Μέγεθος αρχείου: 16 KB
303 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ 7.4.21 ΓΙΑ 22.7.2021 303 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ 7.4.21 ΓΙΑ 22.7.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
304 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ 7.4.21 ΓΙΑ 6.10.2021 304 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ 7.4.21 ΓΙΑ 6.10.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
325 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 7.4.21 ΓΙΑ 16.2.2022. 325 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 7.4.21 ΓΙΑ 16.2.2022. Μέγεθος αρχείου: 15 KB
326 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 7.4.21 ΓΙΑ 2.3.2022. 326 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 7.4.21 ΓΙΑ 2.3.2022. Μέγεθος αρχείου: 15 KB
327 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 7.4.21 ΓΙΑ 9.3.2022. 327 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 7.4.21 ΓΙΑ 9.3.2022. Μέγεθος αρχείου: 15 KB
333 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ 7.4.2021 ΓΙΑ 6.10.2021. 333 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ 7.4.2021 ΓΙΑ 6.10.2021. Μέγεθος αρχείου: 15 KB
340 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 7.4.2021 ΓΙΑ 16.2.2022. 340 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 7.4.2021 ΓΙΑ 16.2.2022. Μέγεθος αρχείου: 15 KB
336 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 3.2.2021 ΓΙΑ 1.12.2021 336 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 3.2.2021 ΓΙΑ 1.12.2021 Μέγεθος αρχείου: 16 KB
305 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ 21.4.21 ΓΙΑ 13.10.2021 305 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ 21.4.21 ΓΙΑ 13.10.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
328 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 21.4.21 ΓΙΑ 16.2.2022 328 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 21.4.21 ΓΙΑ 16.2.2022 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
329 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 21.4.21 ΓΙΑ 2.3.2022 329 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 21.4.21 ΓΙΑ 2.3.2022 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
330 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 21.4.21 ΓΙΑ 6.4.2022 330 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 21.4.21 ΓΙΑ 6.4.2022 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
341 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 21.4.21 ΓΙΑ 16.2.2022 341 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 21.4.21 ΓΙΑ 16.2.2022 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
375 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 21.4.21 ΓΙΑ 3.11.2021. 375 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ 21.4.21 ΓΙΑ 3.11.2021. Μέγεθος αρχείου: 15 KB