Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Δικάσιμος 17.02.2021 Πράξη διανομής υποθέσεων - ΕΚΘΕΜΑΤΑ - Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων

16 Φεβρουαρίου 2021 Δικάσιμος 17.02.2021 Πράξη διανομής υποθέσεων - ΕΚΘΕΜΑΤΑ - Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων
Επισυνάπτεται η Πράξη  73/16.2.2021  του κ Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων για την εκφώνηση, συζήτηση ή αναβολή των υποθέσεων, για τις οποίες κατατέθηκε ή θα κατατεθεί κοινή δήλωση κατά τη δικάσιμο της 17.2.2021 
 

 

Α.- 1) Στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου, των υποθέσεων ΕΙΔΙΚΗΣ διαδικασίας : ώρα 09.00 για αριθμό πινακίου αριθμό πινακίου 1-25, ώρα 09.15 για αριθμό πινακίου 26-50, ώρα 09:30 για αριθμό πινακίου 51-71.

2) Στο ακροατήριο του ΜΟΔ, των υποθέσεων ΤΑΚΤΙΚΗΣ διαδικασίας και ΕΦΕΣΕΩΝ ώρα 09.00 για αριθμό πινακίου 1-20, ώρα 09.15 για αριθμό πινακίου 21-33

3) Στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου, των υποθέσεων Εκούσιας Δικαιοδοσίας: ώρα 09.00 για αριθμό πινακίου 1-20 ώρα 09.15 για αριθμό πινακίου 21-35

Β) Η συζήτηση των υποθέσεων δικαστικής συμπαράστασης (εκούσιας δικαιοδοσίας) με μάρτυρα, σύμφωνα με το αναρτηθέν έκθεμα:

1) Στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου : Η Πρωτοδίκης Θεοδώρα Καλούδη, ώρα 10:00

2) Στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου : Η Πρωτοδίκης Ιωαννίνων Ιουλία Μπατσιόλα, ώρα 10.00

3) Στο ακροατήριο του ΜΟΔ : Ο Πρωτοδίκης Ιωαννίνων Αθανάσιος Θεοδοσιάδης, ώρα 10.00

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΑΛΗΣΗ να τηρούνται οι ώρες που ορίζονται για κάθε πινάκιο και να βρίσκονται στα ακροατήρια μόνο όσοι πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως !!!

Περιηγηθείτε στο ΠΕΔΙΟ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ με (Είσοδος Μελών - καταχώρηση κωδικών πρόσβασης - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΝΑΚΙΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ) μπορείτε να βρείτε αναρτημένα ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ. 

 

Συνημμένα αρχεία:
Πράξη 73/16.2.2021 για δικάσιμο 17.2.2021 ΜΠΙ Πράξη 73/16.2.2021 για δικάσιμο 17.2.2021 ΜΠΙ Μέγεθος αρχείου: 19 KB
2021.02.17 ΜΠΙ ΕΚΘΕΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 2021.02.17 ΜΠΙ ΕΚΘΕΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Μέγεθος αρχείου: 34 KB
2021.02.17 ΜΠΙ ΕΚΘΕΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ 2021.02.17 ΜΠΙ ΕΚΘΕΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ Μέγεθος αρχείου: 35 KB
2021.02.17 ΜΠΙ ΕΚΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ 2021.02.17 ΜΠΙ ΕΚΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ Μέγεθος αρχείου: 36 KB
2021.02.17 ΜΠΙ ΕΚΘΕΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 2021.02.17 ΜΠΙ ΕΚΘΕΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Μέγεθος αρχείου: 36 KB