Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Πρωτοδικείο Ιωαννίνων Πράξεις οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ματαιωθεισών υποθέσεων κατά τις δικασίμους της περιόδου αναστολής από 29.10.2020

01 Φεβρουαρίου 2021 Πρωτοδικείο Ιωαννίνων Πράξεις οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ματαιωθεισών υποθέσεων κατά τις δικασίμους της περιόδου αναστολής από 29.10.2020
Επισυνάπτονται : 
Οι πράξεις από υπ' αριθμό 12 έως 25 της 21.1.2021 του κ. Προέδρου Πρωτοδικών με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό των ματαιωθεισών υποθέσεων κατά τη δικάσιμο της 4ης Νοεμβρίου 2021.
Οι πράξεις από υπ' αριθμό 27 έως 48 της 22.1.2021 του κ. Προέδρου Πρωτοδικών με τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό των ματαιωθεισών υποθέσεων τακτικής, ειδικής και εκουσίας δικαιοδοσίας κατά τις δικασίμους της 18ης Νοεμβρίου 2021 και 2ας Δεκεμβρίου 2020.
 
Κάνετε εισαγωγή στο κλειστό πεδίο μελών της ιστοσελίδας (ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ με τον κωδικό σας  και ακολούθως επιλέξτε ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ- ΠΙΝΑΚΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ)!! Θα βρείτε :
 
Τα πινάκια τακτικής, ειδικής διαδικασίας και εκουσίας δικαιοδοσίας και έκθεμα διαδικασίας απαλλοτριώσεων  της δικασίμου της 4ης Νοεμβρίου 2020 με καταχώρηση της ημερομηνίας της νέας δικασίμου για την οποία οίκοθεν επαναπροσδιορίσθηκαν οι υποθέσεις αυτές.
Τα πινάκια των δικασίμων 18-11-2020 και 2-12-2020 με τις νέες δικασίμους  (κάποιες υποθέσεις έχουν προσδιορισθεί και για τη δικάσιμο της 3-2-21).  Σε κάθε αρχείο excel θα βρείτε κάτω αριστερά διαφορετικό φύλλο για κάθε διαδικασία της κάθε δικασίμου. Αν σε κάποιο από αυτά τα πινάκια δεν υπάρχουν όλες οι υποθέσεις σημαίνει ότι αυτές που λείπουν έχουν συζητηθεί ή αναβληθεί ήδη. 
 
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ ή δημοσιοποίηση του συνημμένου αρχείου καθ' οιονδήποτε τρόπο.-
Συνημμένα αρχεία:
Πράξη 12/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού απαλλοτριώσεων από 4.11.2020 Πράξη 12/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού απαλλοτριώσεων από 4.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 14 KB
Πράξη 13/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού εκουσίας από 4.11.2020 Πράξη 13/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού εκουσίας από 4.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 14 KB
Πράξη 14/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού εκουσίας από 4.11.2020 Πράξη 14/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού εκουσίας από 4.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 14 KB
Πράξη 15/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 4.11.2020 Πράξη 15/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 4.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 14 KB
Πράξη 16/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 4.11.2020 Πράξη 16/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 4.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 14 KB
Πράξη 17/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 4.11.2020 Πράξη 17/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 4.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 14 KB
Πράξη 18/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 4.11.2020 Πράξη 18/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 4.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 14 KB
Πράξη 19/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 4.11.2020 Πράξη 19/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 4.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 14 KB
Πράξη 20/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 4.11.2020 Πράξη 20/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 4.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 14 KB
Πράξη 21/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 4.11.2020 Πράξη 21/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 4.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 14 KB
Πράξη 22/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού τακτικής από 4.11.2020 Πράξη 22/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού τακτικής από 4.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 14 KB
Πράξη 23/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού τακτικής από 4.11.2020 Πράξη 23/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού τακτικής από 4.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 14 KB
Πράξη 24/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού τακτικής από 4.11.2020 Πράξη 24/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού τακτικής από 4.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 14 KB
Πράξη 25/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού τακτικής από 4.11.2020 Πράξη 25/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού τακτικής από 4.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 14 KB
Πράξη 27/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού εκουσίας από 2.12.2020 Πράξη 27/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού εκουσίας από 2.12.2020 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
Πράξη 28/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 18.11.2020 Πράξη 28/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 18.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
Πράξη 29/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού εκουσίας από 18.11.2020 Πράξη 29/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού εκουσίας από 18.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
Πράξη 30/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού εκουσίας από 18.11.2020 Πράξη 30/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού εκουσίας από 18.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
Πράξη 31/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού εκουσίας από 18.11.2020 Πράξη 31/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού εκουσίας από 18.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
Πράξη 33/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού εκουσίας από 2.12.2020 Πράξη 33/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού εκουσίας από 2.12.2020 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
Πράξη 34/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού εκουσίας από 2.12.2020 Πράξη 34/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού εκουσίας από 2.12.2020 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
Πράξη 35/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού τακτικής από 18.11.2020 Πράξη 35/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού τακτικής από 18.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
Πράξη 36/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού τακτικής από 18.11.2020 Πράξη 36/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού τακτικής από 18.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
Πράξη 37/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού τακτικής από 2.12.2020 Πράξη 37/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού τακτικής από 2.12.2020 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
Πράξη 38/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 18.11.2020 Πράξη 38/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 18.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
Πράξη 29/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 18.11.2020 Πράξη 29/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 18.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
Πράξη 40/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 18.11.2020 Πράξη 40/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 18.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
Πράξη 41/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 18.11.2020 Πράξη 41/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 18.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
Πράξη 42/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 18.11.2020 Πράξη 42/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 18.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
Πράξη 43/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 18.11.2020 Πράξη 43/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 18.11.2020 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
Πράξη 44/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 2.12.2020 Πράξη 44/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 2.12.2020 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
Πράξη 45/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 2.12.2020 Πράξη 45/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 2.12.2020 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
Πράξη 46/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 2.12.2020 Πράξη 46/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 2.12.2020 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
Πράξη 47/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 2.12.2020 Πράξη 47/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 2.12.2020 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
Πράξη 48/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 2.12.2020 Πράξη 48/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ειδικής από 2.12.2020 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
Πράξη 32/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού εκουσίας από 2.12.2020 Πράξη 32/2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού εκουσίας από 2.12.2020 Μέγεθος αρχείου: 15 KB